POSTĘPOWANIE – DIAGNOSTYKA

Ronienia loszek/ loch

Ronione płody: należy zebrać 6-8 płodów i połącz próbki do testów PCR. Tylko około 50% płodów będzie miało pozytywny wynik PCR (więc trzeba będzie pobrać próbki z wielu płodów), ale te, które są pozytywne, będą miały duże stężenie wirusa i dlatego mogą łączyć się w grupy po 10 do testów PCR.

  • Lochy / loszki, które poroniły: należy pobrać surowicę od loch / loszek, które niedawno roniły (<10 dni) w celu wykonania testu PCR. Można łączyć w grupy po 5 sztuk. Test ELISA nie jest przydatny, ponieważ naiwne lochy / loszki zwykle potrzebują 7-9 dni na pozytywny wynik testu od momentu zakażenia do momentu próbobrania.

Problemy w rozrodzie loch i loszek

  • Należy zebrać od 15 do 20 próbek od zakażonych i od 15 do 20 próbek od zdrowych (łącznie 30-40 próbek) loszek / loch i przetestować za pomocą PCR (pule po 5 lub 6) i ELISA (indywidualnie).

Słabo żywotne prosięta

  • Można zbierać rodzinne płyny ustne ( „family oral fluids”) z wielu miotów ze słabymi prosiętami i testować za pomocą PCR.
  • Może zbierać jądra (jeśli jest wykonywana kastracja), ogony, tkankę języka (martwe świnie) od świń z różnych miotów w porodówce. W celu przetestowania można zebrać razem dużą liczbę próbek.
  • Zebranie próbek surowicy z 10 miotów dotkniętych chorobą, pobierając od 2 do 3 prosiąt z miotu i testowanie za pomocą PCR na pulach po 5 lub 6 prosiąt w puli. Należy upewnić się, że prosięta nie zostały zaszczepione przeciwko PRRS.

Tuczniki z ostrymi objawami PRRS

  • Pobieranie płynów ustnych z 4 do 6 różnych kojców i przetestować je indywidualnie za pomocą PCR. Nie należy pulować próbek płynu ustnego.
  • Pobieranie od 15 do 30 próbek surowicy od świń z objawami klinicznymi lub losowo i przeprowadzenie testu za pomocą PCR. Można pulować po 5 lub 6 do testów PCR.

Tuczniki z chronicznymi objawami PRRS

  • Pobieranie płynów ustnych z 4 do 6 różnych kojców i przetestować je indywidualnie za pomocą PCR. Nie należy pulować próbek płynu ustnego. Można również testować próbki płynów ustnych za pomocą testu ELISA.
  • Pobieranie 30 próbek surowicy od świń z objawami klinicznymi lub losowo i przeprowadzenie testu za pomocą PCR. Można pulować po 5 lub 6 do testów PCR. Przebadanie również poszczególnych próbek za pomocą testu ELISA, aby potwierdzić fakt historycznej ekspozycji na wirusa.