Bydło, trzoda chlewna, konie

  • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad stanem zdrowia trzody chlewnej i bydła będącej w posiadaniu hodowcy,
  • wykonywanie badań klinicznych,
  • wykonywanie sekcji,
  • stawianie diagnoz weterynaryjnych,
  • konsultacje lekarskie,
  • określanie prawidłowych programów weterynaryjnych (profilaktyka swoista i chemio- profilaktyka, badania monitoringowe),
  • wydawanie zaleceń weterynaryjnych oraz zootechnicznych,
  • prowadzenie ewidencji leczenia zwierząt,
  • dostarczanie preparatów farmaceutyczne niezbędnych do prawidłowego sprawowania opieki lekarsko-weterynaryjnej (lekarstwa, szczepionki).

Paweł Pokorski to weterynarz z Piotrkowa Trybunalskiego, specjalizujący się w chorobach psów, kotów i trzody chlewnej. Jego Przychodnie Weterynaryjne mieszczą się w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Srocku. W zakresie jego zainteresowań weterynaryjnych znajdują się również gołębie, drób, ptaki ozdobne, bydło, a także konie. Pan weterynarz pracuje głównie na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, Srocka oraz na obszarze całego powiatu piotrowskiego. W internecie łatwo nas znaleźć po następujących frazach: weterynarz Potrków Trybunalski,weterynarze Piotrków Trybunalski, Przychodnia weterynaryjna Piotrków Trybunalski, Lecznica weterynaryjna Piotrków Trybunalski, Gabinet weterynaryjny Piotrków Trybunalski.