Bydło, trzoda chlewna, konie

  • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad stanem zdrowia trzody chlewnej i bydła będącej w posiadaniu hodowcy,
  • wykonywanie badań klinicznych,
  • wykonywanie sekcji,
  • stawianie diagnoz weterynaryjnych,
  • konsultacje lekarskie,
  • określanie prawidłowych programów weterynaryjnych (profilaktyka swoista i chemio- profilaktyka, badania monitoringowe),
  • wydawanie zaleceń weterynaryjnych oraz zootechnicznych,
  • prowadzenie ewidencji leczenia zwierząt,
  • dostarczanie preparatów farmaceutyczne niezbędnych do prawidłowego sprawowania opieki lekarsko-weterynaryjnej (lekarstwa, szczepionki).