Choroba Glassera, znana również jako zakaźne zapalenie stawów i mózgu świń, jest poważną chorobą występującą u świń, spowodowaną przez bakterię Haemophilus parasuis. Oto główne przyczyny i czynniki ryzyka związane z chorobą Glassera:

  1. Bakteria Haemophilus parasuis: Jest to główny czynnik etiologiczny choroby. Bakteria ta występuje często w środowisku hodowlanym świń, bywa też obecna w drogach oddechowych zdrowych zwierząt, gdzie może pozostać nieaktywna do czasu osłabienia systemu odpornościowego zwierzęcia.
  2. Stres i Osłabienie Systemu Odpornościowego: Stres, wynikający na przykład z transportu, zmiany środowiska, przeludnienia, złych warunków sanitarnych lub nagłych zmian temperatury, może osłabić system odpornościowy świń, co sprzyja aktywacji bakterii.
  3. Przemieszczanie i Mieszanie Świń: Przemieszczanie świń między stadami i mieszanie zwierząt z różnych grup może prowadzić do rozprzestrzeniania bakterii, szczególnie jeśli zwierzęta nie zostały wcześniej narażone na szczep bakterii występujący w nowym środowisku.
  4. Niewystarczająca Bioasekuracja: Brak odpowiednich środków bioasekuracji w gospodarstwach może sprzyjać rozprzestrzenianiu się bakterii. Do tego należy zaliczyć niedostateczną higienę, słabą jakość powietrza, przeludnienie i złe zarządzanie odpadami.
  5. Młody Wiek Świń: Choroba częściej dotyka młodych świń, szczególnie w wieku od 3 do 8 tygodni, ze względu na ich nie w pełni rozwinięty system odpornościowy.
  6. Inne Infekcje: Współistnienie innych infekcji, takich jak wirusowe choroby układu oddechowego, może również przyczynić się do rozwoju choroby Glassera, ponieważ osłabiają one system odpornościowy świń, co czyni je bardziej podatnymi na zakażenie.

Choroba Glassera może prowadzić do poważnych komplikacji, w tym zapalenia opon mózgowych, zapalenia stawów i zapalenia wsierdzia, dlatego jej

zapobieganie i skuteczne leczenie są kluczowe w hodowli świń. Obejmuje to zarządzanie stresorem, utrzymanie dobrych warunków sanitarnych, stosowanie odpowiednich programów szczepień oraz monitorowanie stanu zdrowia zwierząt. W przypadku wykrycia choroby, niezbędne jest szybkie podjęcie działań leczniczych pod nadzorem weterynarza, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji i minimalizacji wpływu na zdrowie i dobrostan stada.